תנאי שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

    1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
    2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
    3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
    4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
    5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
    6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
    7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
    8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
    9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
    10. הנוסחים המופיעים באתר זה הינם להדגמה בלבד. לאחר בחירתך ישלח אליך קובץ הדגמה עם הנוסח עליו תוכל לעבור ולהעיר ואף ניתן לשלוח לרב לאישור.
    11. הנך אחראי באופן בלעדי לנוסח הכתובה שיאושר על ידך. לאחר בחירתך ישלח אליך הנוסח בשילוב העיצוב שבחרת. אישורך לביצוע לפי קובץ ההדגמה שישילח אליך עפ"י הוראותיך יוביל להכנת הכתובה כפי שהוסכם והכתובה תודפס עפ"י הוראותיך.
    12. לאחר שלב זה האחריות על נכונות ושלמות הנוסח והעיצוב יחולו עליך בלעדית.
    13. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
    14. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
    15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
    16. הכתובות ועיצובן הינן של המעצב דוד מרדכי. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הינן שלו ובבעלותו. אין להעתיק, לצלם או להשתמש בעיצובים מעבר לשימוש האישי בכתובה שתישלח אליך.
    17. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
    18. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.